Opravy a kalibrácie meracej techniky: Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273
HES, s.r.o.: akreditovaná kalibrační laboratoř - měřicí přístroje - kalibrace měřidel - metrologie
českyslovenkyenglishdeutsch

Ďalšie služby: metrológia

Naša spoločnosť tiež ponúka svojím zákazníkom možnosť komplexného riadenia metrológie organizácie. Táto služba zahrňuje vedenie a udržovanie metrológie v súlade s potrebami organizácie a požiadavky medzinárodných noriem. Všetku kalibračnú agendu všetkých meracích prístrojov, včítane stráženia termínov kalibrácii, sme potom schopní garantovať na profesionálnej úrovni. Nami spracovaná metrológia je zárukou bezproblémovosti Vašej kalibračnej agendy.

Ponúkame:

  • komplexné riadenie metrológie
  • poradenstvo pri výbere meracích prístrojov
  • spracovanie metrologickej dokumentácie a metodík
  • zabezpečenie kalibrácie meradiel v stanovených intervaloch v akreditovanom kalibračnom laboratóriu, HES, s.r.o.
  • účasť a asistencia pri auditoch

Bohatá tradícia a množstvo spokojných klientov HES, s.r.o. je tou najlepšou zárukou pre profesionálne riešenie Vašich zákaziek v oblasti metrológie.

 
 

© 2024 HES s.r.o., tvorba webů PUXdesign