Opravy a kalibrácie meracej techniky: Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273
HES, s.r.o.: akreditovaná kalibrační laboratoř - měřicí přístroje - kalibrace měřidel - metrologie
českyslovenkyenglishdeutsch

Kalibrácia meradiel a meriacích prístrojov

Profesionálna kalibrácia meradiel a Vaša spokojnosť ja našim hlavným záujmom. Preto ja naše akreditované kalibračné laboratórium č.2273, akreditované Českým Institutem pro Akreditaci (ČIA), ktorý uzavrel medzinárodné zmluvy o uznávaní platnosti akreditácie subjektov. Tieto medzinárodné zmluvy Vám zabezpečujú kvalitu a plné uznávanie nami vystavených kalibračných protokolov podľa normy ISO/IEC 17025! Tím našich odborne školených technikov zabezpečuje kalibrácie meradiel v našom kalibračnom laboratóriu. Sme schopní poskytnúť i ďalšie služby, ktoré Vám uľahčia riadenie metrológie.

Okrem akreditovanej kalibrácie meradiel vo stálych priestoroch kalibračných laboratórií HES, s.r.o., tiež ponúkame akreditované kalibrácie výjazdom, teda priamo u zákazníka. Toto riešenie výrazne šetrí čas a umožňuje tak pripraviť Vaše meradlá pre ďalšiu prácu v čo najkratšom termíne. Po predošlom dohovore sme schopní previesť expresnú kalibráciu meradiel do 48 hodín. Pokiaľ sa jedná o kalibráciu väčšieho množstvá techniky, po dohode zabezpečíme prevzatie a následné odovzdanie meracích prístrojov priamo u zákazníka. Naše služby sa tak stávajú dostupné po celej Slovenskej republike. Kontaktujte nás pre zistenie ceny požadovaných služieb. Mnohokrát môžu byť naše služby lacnejšie, komplexnejšie a výhodnejšie, než u dodávateľov vo vašom okolí.

Oprava meradiel, ktorú sme schopní previesť, je veľkou výhodou pri požadovaní kalibrácie v akreditovanom kalibračnom laboratóriu HES, s.r.o.. Pokiaľ je pri kalibrácii zistene, že merací prístroj je vadný alebo mimo toleranciu, môže byť so zákazníkovým súhlasom opravený v servisnom a opravárenskom stredisku HES, s.r.o. Okamžite je prevedená oprava meracieho prístroja, AKL č. 2273, HES, s.r.o. prevádza znovu kalibráciu, ktorá je potom zákazníkovi účtovaná len raz! Tak odpadajú zbytočné omeškania a náklady vznikajúce, pokiaľ využijete kalibračné laboratórium, ktoré opravu meracieho prístroja zabezpečuje subdodávkami.

 
 

© 2024 HES s.r.o., tvorba webů PUXdesign