Opravy a kalibrácie meracej techniky: Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273
HES, s.r.o.: akreditovaná kalibrační laboratoř - měřicí přístroje - kalibrace měřidel - metrologie
českyslovenkyenglishdeutsch
kalibrace & opravy:
  • revizní přístroje
  • analyzátory
  • generátory
  • multimetry
  • kalibrátory
  • wattmetry
  • čitače
  • RLC měřiče
  • tlakoměry
  • převodníky tlaku

HES s.r.o. - dobrá voľba pre Vaše meracie prístroje

Sme súkromná firma zamerajúca sa na servis a kalibrácie meradiel z celého spektra dostupného na našom trhu. Naše akreditované kalibračné laboratórium č. 2273 je akreditované ČIA a je naviazané na medzinárodné štandardy, prevádza nestranné a nezávislé akreditované kalibrácie meradiel splňujúce požiadavky normy ISO/IEC 17025. Kalibrácie prevádzame v rozsahu uvedenom v osvedčení o akreditácii. Opravy meracích prístrojov prevádzame v našom opravárenskom stredisku HES, s.r.o. Kvalitu opráv meracej techniky garantuje certifikát ISO 9001. Naša firma je tiež schopná Vám zaistiť riadenie metrológie organizácie. Kalibrácie a opravy meracích prístrojov sú u nás zaisťované s veľkou odbornosťou a na vysokej úrovni.

Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273

HES, s.r.o. si zakladá na poctivom vzťahu ku svojím zákazníkom. Naše akreditované kalibračné laboratórium č. 2273, akreditované ČMI podľa medzinárodných štandardov ISO/IEC 17025, prevádza kalibrácie elektrických veličín, kalibrácie frekvencie, kalibrácie času a tiež kalibrácie tlaku. Pracovníci Akreditovaného kalibračného laboratória HES, s.r.o. sú schopní tiež zabezpečiť kalibrácie meradiel výjazdom u zákazníka (on-site kalibrácie) alebo expresnú kalibráciu. Okrem akreditovanej kalibrácie meradiel, ktoré svojím rozsahom pokrýva veľkú časť bežného sortimentu, sme schopní prevádzať i kalibrácie nad rámec našej akreditácie, ešte vo väčšom rozsahu.

Kalibrácie meradiel

S rovnakou zodpovednosťou, s akou prevádzame komplexný servis na meracie prístroje, prevádzame aj kalibrácie meradiel. Dôvodom, prečo si vybrať naše kalibračné laboratórium pre Vás tiež môže byť to, že na meracie prístroje, ktoré nevyhovujú špecifikácii sme schopní okamžite previesť servis. Naša spoločnosť zabezpečuje tiež outsourcing, čo v praxi pre Vašu firmu znamená, že Vaše starosti o svoje meracie prístroje a riadenie metrológie prenecháte nám!

Meracie prístroje a ich servis

Zabezpečujeme záručné a pozáručné opravy značiek ako sú napr. Chauvin Arnoux, GMC-Instruments, Grundig, Metrel, Hewlett Packard a iné. Na základe dobre vyškolenému týmu technikov a dlhoročnej tradícii starostlivosti o Vaše meracie prístroje sme schopní zabezpečiť servis prakticky na všetky meradlá, včítane techniky špeciálnej. Kvalita nami poskytovaných služieb je garantovaná certifikátom kvality ISO 9001.

Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273, HES, s.r.o. disponuje tiež pracoviskom v Českej republike.

 
 

© 2024 HES s.r.o., tvorba webů PUXdesign