Opravy a kalibrácie meracej techniky: Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273
HES, s.r.o.: akreditovaná kalibrační laboratoř - měřicí přístroje - kalibrace měřidel - metrologie
českyslovenkyenglishdeutsch

Kalibrácie elektrické veličiny, kmitočet a čas

Profesionálne kalibrácie meradiel a Vaša spokojnosť je naším hlavným záujmom. Preto je akreditované kalibračné laboratórium HES, s.r.o. akreditované ČIA a splňuje požiadavky normy ISO / IEC 17025. Kalibračné laboratórium je poverené Úradom pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo ako stredisko kalibračnej služby. Tím našich odborne školených technikov zaisťuje kalibrácie meradiel v našom kalibračnom laboratóriu. Sme schopní poskytnúť i ďalšie služby, ktoré Vám uľahčia riadenie metrológie.

Akreditované kalibrácie meradiel elektrických veličín, kalibrácie kmitočtu a kalibrácie časových meradiel tvoria v našom akreditovanom kalibračnom laboratóriu č. 2273 hlavný objem zákaziek. Sme akreditovaní na široké spektrum veličín s veľkou presnosťou merania.

Tiež oprava meradiel, ktorú sme schopní previesť, je veľkou výhodou pri požadovaní kalibrácie v akreditovanom kalibračnom laboratóriu HES, s.r.o.. Pokiaľ je pri kalibrácii zistené, že merací prístroj je vadný alebo mimo toleranciu, môže byť s zákazníkovým súhlasom opravený v servisnom a opravárenskom stredisku HES, s.r.o. Okamžite je prevedená oprava meracieho prístroje, Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273, HES, s.r.o. prevádza znovu kalibráciu, ktorá je potom zákazníkovi účtovaná len raz! Tak odpadajú zbytočné omeškania a náklady vznikajúce, pokiaľ využijete kalibračné laboratórium, ktoré opravu meracieho přístroja zabezpečuje subdodávkami.

Okrem akreditovanej kalibrácie meradiel v stálych priestoroch kalibračného laboratória HES, s.r.o., tiež ponúka akreditované kalibrácie výjazdom, teda priamo u zákazníka.

Ponúkame tiež ďalšie služby týkajúce sa metrológie.

Kalibrácie meradiel elektrických veličín, kalibrácie kmitočtu a kalibrácie časových meradiel, ktoré naše akreditované kalibračné laboratórium prevádza, pokrývajú značnú časť sortimentu meradiel na našom trhu. Pre ilustráciu rozsiahlosti nami prevádzaných kalibrácií meradiel uvádzame sortiment meradiel kalibrovaných v našom laboratóriu.

| 0 - Č | D - G | H - K  | L - N | O - S  | T - Z  |

 
 

© 2024 HES s.r.o., tvorba webů PUXdesign