Opravy a kalibrácie meracej techniky: Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273
HES, s.r.o.: akreditovaná kalibrační laboratoř - měřicí přístroje - kalibrace měřidel - metrologie
českyslovenkyenglishdeutsch

Kalibrácie tlaku

Naše akreditované kalibračné laboratórium č. 2273 prevádza kalibrácie tlaku a ďalšie meranie. Akreditovane prevádzame kalibrácie tlaku u meračov tlaku typu:

 • deformačný tlakomer
 • číslicový tlakomer
 • prevodník tlaku
 • kalibrátor tlaku
 • letecké tlakové výškomery
 • letecké tlakové rýchlomery
 • letecké tlakové kalibrátory

Akreditovane prevádzame kalibrácie meracích prístrojov merajúcich absolútny tlak, podtlak, pretlak pri použití médií vzduchu, vody, liehu a oleja. To všetko v širokom rozsahu a s veľkou presnosťou merania, čo je vhodné predovšetkým pre kalibrácie priemyselných zariadení. Kalibrácie meradiel v rozsahu:

 • absolútny tlak 0 – 350 kPa
 • pretlak plyn 0 – 30 MPa
 • podtlak plyn 0 – 100 kPa
 • pretlak voda, lieh 0 – 70 MPa, Olej 0 – 30 MPa

Príloha k osvedčeniu o akreditácii– KALIBRÁCIE TLAKU

Akreditovaná kalibrácia tlaku môže byť prevedená tiež výjazdom, mimo stálych priestorov kalibračného laboratória.

Medzi sortiment na ktorý prevádzame kalibrácie okrem bežne používaných priemyslových deformačných manometrov, digitálnych manometrov, prevodníkov tlaku, patrí tiež ADTS 405, ADTS 403, DPI 610, THOMENY, UKAMP / IVD, kalibrácie barometrov, výškomerov a rýchlomerov na princípe diferenčného tlaku, používaného v letectve.

Ponúkame tiež ďalšie služby týkajúce sa metrológie a kalibrácie elektrických veličín, kalibrácie frekvencie, kalibrácie časových meradiel a kalibrácie tlaku.

 
 

© 2024 HES s.r.o., tvorba webů PUXdesign